Lucie Luňáčková

Ráda Vás poznávám

Jsem manželka, dcera, vnučka, starší sestra, nepokrevní dvojče, kamarádka a mnoho dalšího.

Umím si užit ticho i hodně šaškovat a obojí mě baví.

Hodně často a ráda sedávám v kruzích. Baví mě to tak moc, že se možná jednou v kruh proměním.

Provázím přechodovým rituály. Možnost být svědkem překročení z jedné fáze života do jiné přijímaám s velkou pokorou.

Ráda putuju po svatojakubské cestě do Santiaga de Compostela. S batohem na zádech a poutnickou holí v ruce se nořím do krajiny a objevuju její i svou hloubku s čím dál větší intenzitou. Postupně se stávám holí, opěrným bodem.